Dzisiaj jest: 1 Czerwiec 2020    |    Imieniny: Hortencja, Jakub, Konrad
1
6
7
2
3
4
5

Regulamin przerw międzylekcyjnych

Regulamin spędzania przerw międzylekcyjnych

w Zespole Szkół w Radzyniu Chełmińskim

I Postanowienia ogólne:

1. Nadrzędnym celem regulaminu jest zapewnienie uczniom pełnego      bezpieczeństwa przed zajęciami lekcyjnymi.
2.Nad bezpieczeństwem uczniów podczas przerw będą czuwali nauczyciele dyżurujący oraz pracownicy niepedagogiczni.


II Obowiązki i prawa ucznia podczas przerw:

 1. Uczniowie mają obowiązek wykonywać polecenia wszystkich pracowników szkoły.
 2. Uczniowie z chwilą rozpoczęcia zajęć do ich zakończenia pozostają na terenie szkoły.
 3. Uczeń ma obowiązek przebywania podczas przerwy w miejscu z którego będzie widział nauczyciela dyżurującego.
 4. W pogodne dni uczniowie mogą przebywać na dziedzińcu szkolnym pod opieką nauczyciela dyżurującego.
 5. Po dzwonku na lekcję uczniowie udają się pod sale lekcyjne.
 6. Uczniowie, którzy posiedli wiedzę na temat niebezpiecznego zachowania uczniów wobec innych kolegów lub samych siebie mają obowiązek zawiadomienia natychmiast o tym fakcie nauczyciela dyżurującego lub najbliższego innego pracownika szkoły.
 7. Uczniowie mają obowiązek szanować dobra szkolne.
 8. Uczeń ma prawo podczas przerw do wspólnych rozmów, spędzania czasu, korzystać z sanitariatów, biblioteki szkolnej, stołówki, dziedzińca szkolnego oraz sklepiku szkolnego.

III. Uczniowi podczas przerw zabrania się:

 1. Biegania po korytarzach szkolnych oraz zbiegania po schodach.
 2. Spędzania przerw na schodach, w sanitariatach oraz w miejscach niewidocznych dla nauczyciela dyżurującego
 3. Pozostawania uczniów w klasie bez wyraźnej potrzeby i opieki innego nauczyciela.
 4. Zaśmiecania budynku szkoły.
 5. Otwierania okien oraz wychylania się z nich, wspinania się na barierki lub zjeżdżania po nich itp.
 6. Rzucania przedmiotami, np.: rzucania pod nogi plecaków.
 7. Używania przedmiotów niebezpiecznych.
 8. Stosowania przemocy psychicznej, wyzwisk oraz wszczynania bójek
 9. Zabaw w niebezpieczne gry lub zabawy zagrażające zdrowiu lub życiu.
 10. Używania głośników przenośnych.

Regulamin wchodzi w życie 1 listopada 2016 r.